dilluns, 21 de setembre de 2015

Ja tenim per a vosaltres el Menú degustació "Menja't el bolet"!

Menú degustació "Menja't el bolet" (30€ IVA inclòs)
Menú degustacion de las setas (30€ IVA incluido)
Menu dégustation des champignons (30€ TVA inclus)


Amanida tébia de bolets (ceps, rossinyols i camagrocs)
Ensalata tibia de hongos y rebozuelos
Salade tiède des champignons (cèpes, giroles et giroles de pin)

--------------------

Patata farcida de bolets i foie-gras "poêlé", o bé
Patata rellena de setas y foie-gras "poêlé", o bien
Pomme de terre farcie avec champignons et foie-gras "poêlé", ou
Arrós de bolets i calamars, o bé
Arroz de setas y calamares, o bien
Riz en cocotte avec cèpes et calmars, ou
Pasta fresca (parpadelle) amb salsa de ceps i botifarra negra
Pasta fresca (parpadelle) con salsa de hongos y butifarra negra
Pâtes fraîches (parpadelle) avec sauce cèpes et boudin noir.

--------------------

Peus de porc a la crema de ceps, o bé
Pies de cerdo a la crema de hongos, o bien
Pieds de porc aux cèpes, ou
Botifarra a la brasa amb rovellons saltejats, o bé
Butifarra a la brasa con níscalos salteados, o bien
Saucisse grillé avec lactaries sanguins sautées, ou
Galta de bou a la cassola amb trompetes, o bé
Carrillera de ternera a la cazuela con trompetas, o bien
Joues de bouf en ragout avec trompettes, ou
Bacallà a la crema de ceps
Bacalao a la crema de hongos
Morue à la crème de ceps.

--------------------

Flam de castanyes amb melmelada de ceps, o bé
Flan de castañas con mermelada de hongos, o bien
Flan au châtaignes (marrons) et marmelade de cèpes, ou
Recuit de Siurana amb mel de taronja i trompetes, o bé
Cuajada de leche de oveja con miel de naranja y trompetas, o bien
Fromage blanc de brebis (lait caillé) avec miel d'orange et trompettes, ou
Sorbet de Les Salines (romaní i espígol amb rossinyols confitats), o bé
Sorbete de tomillo y lavanda con rebozuelos confitados, o bien
Sorbet de romarin et lavande avec confit de giroles, ou
Tiramisú diferent, Mascarpone, cruixent de xocolata i crema anglesa al cafè amb ceps.
Tiramisú diferente, mascarpone, crujiente de chocolate y crema inglesa al café con hongos.
Tiramisu différent, mascarpone, croustillant au chocolat et crème anglaise au café avec cèpes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada